Μεταγωνιστική συνέντευξη 10ου Olympus Marathon

Ο Δημήτρης Θεοδωρακάκος μιλά για την νίκη του στον 10ο Olympus Marathon στο keep-life.blogspot.gr

Το keep-life.blogspot.gr ασχολείται με ότι μας κρατά στη ζωή,
καμιά φορά και με ότι δεν μας κρατά.....άρα μας κρατά.